Projekty UE

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:


 Rozbudowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym w Strzelcach, ul. Leśna 4.

Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie Innowacyjności i Konkurencyjności Przedsiębiorstw - Tytuł projektu: „Rozbudowa zakładu firmy LUKMAR w Strzelcach oraz wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów metalowych.”

Wszystkie szczegółowe dane na temat organizowanego przetargu w poniższym załączniku.

Poniżej pliki do pobrania :

Raporty:

Kontakt

tel. 604 941 001

 

e-mail: lukmar.plywacz@gmail.com

Mapka dojazdowa
» kliknij tutaj