Projekty UE 13,06,2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

Zamówienie realizowane będzie w trybie przetargu .

 

Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie Innowacyjności i Konkurencyjności Przedsiębiorstw - Tytuł projektu: „Rozbudowa zakładu firmy LUKMAR w Strzelcach oraz wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów metalowych.”

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup:

Kontakt

tel. 604 941 001

 

e-mail: lukmar.plywacz@gmail.com

Mapka dojazdowa
» kliknij tutaj