Pojekt UE

  1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Zakup: Przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie:

  1. Projektu budowlanego wykonawczego konstrukcji stalowej,

  2. Projektu wykonawczego instalacji sanitarnych,

  3. Projektu wykonawczego instalacji elektrycznych,

  4. Projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania (w tym dobranie pieca centralnego ogrzewania na paliwo stałe).

Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie Innowacyjności i Konkurencyjności Przedsiębiorstw - Tytuł projektu: „Rozbudowa zakładu firmy LUKMAR w Strzelcach oraz wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów metalowych.”

Kontakt

tel. 604 941 001

 

e-mail: lukmar.plywacz@gmail.com

Mapka dojazdowa
» kliknij tutaj