Dotacja na kapitał obrotowy.

Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. na kaptał obrotowy Programu Operacjinego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Lukmar Mariusz Pływacz.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bierzącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19.Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA. 57015(2020/N).

Kontakt

tel. 604 941 001

 

e-mail: lukmar.plywacz@gmail.com

Mapka dojazdowa
» kliknij tutaj